Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF č. 2/2014

Spravod 2/2014Nové číslo časopisu Spravodajca ZSF prináša okrem iného:

  • V úvodníku pozvánku na výstavu GALAFILA 2014
  • V časti Dokumenty ZSF uznesenie Rady ZSF z 7.6.2014 a projekty Komisie námetovej filatelie ZSF
  • V časti Slovenská známka predstavujeme slovenskú známkovú tvorbu II. štvrtroka 2014
  • Zaujímavú rubriku venovanú poštovej histórii
  • Informácie z klubov a regiónov
    a ďalšie informácie  …>>>viac