Informácie z IX. Valného zhromaždenia ZSF

Prinášame základné informácie o priebehu a výsledku IX. Valného zhromaľdenia ZSF ktoré sa uskutočniklo v Dome Matice slovenskej v Nitre 22.10.2011. VZ potvrdilo vo funkcii predsedu ZSF p. Miroslava Ňaršíka, zvolilo novú Radu ZSF a Revíznu komisiu ZSF a prijalo tieľ zmeny v stanovách a niektorých dokumentoch ZSF.

Viac