HumennéAnton Petrušovský

KF Mesto Predseda KF Mesto Predseda
54-01 Košice MVDr.Alexander Bárd 54-02 Prešov Ing.Ľubomír Vajčovec
54-03 Spišská Nová Ves František Divok 54-06 Svit Miloš Teťuľa
54-10 Bardejov Miroslav Blyšťan 54-12 Kežmarok Ing. Zdeněk Baliga
54-17 Poprad Ing. Josef Rančák 54-21 Humenné Anton Petrušovský
54-22 Moldava n. Bodvou Robert Sokolský 54-23 Michalovce Ing. Ladislav Kráľovský
54-30 Košice Ing. Ladislav Gooz 54-32 Vranov nad Topľou MUDr. Stanislav Ungrady