Štatút časopisu Spravodajca ZSF a Redakčnej rady Spravodajcu

Časopis Spravodajca ZSF (ďalej časopis), je tlačovým informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej zväz). Jeho vydavateľom je Zväz slovenských filatelistov. Úlohou časopisu je realizovať poslanie Zväzu slovenských filatelistov v zmysle Stanov ZSF. Poslaním časopisu je informovanie členskej základne o zväzovej činnosti orgánov ZSF,  sprostredkovanie informácií zo zahraničia a o nových slovenských poštových ceninách. Dokument v pdf…>>>…

Rozvoj filatelie medzi mládežou

Mgr. Ján Mička pripravil (v r. 2007) komplexný projekt Komisie mládeže ZSF, Rozvoj filatelie medzi mládežou a zintenzívnenie podpory a financovania mládežníckej filatelie na klubovej úrovni. Časť materiálu je však stále aktuálna. Cieľom projektu, ktorý je určený najmä žiakom a študentom, je zvýšiť záujem žiakov a mladých ľudí o poštové známky, rozšíriť organizovanú filateliu, ukázať…