Rozvoj filatelie medzi mládežou

Mgr. Ján Mička pripravil (v r. 2007) komplexný projekt Komisie mládeže ZSF, Rozvoj filatelie medzi mládežou a zintenzívnenie podpory a financovania mládežníckej filatelie na klubovej úrovni. Časť materiálu je však stále aktuálna. Cieľom projektu, ktorý je určený najmä žiakom a študentom, je zvýšiť záujem žiakov a mladých ľudí o poštové známky, rozšíriť organizovanú filateliu, ukázať…

Databáza členov krúžkov mladých filatelistov (stav r. 2010)

Databáza členov krúžkov mladých filatelistov spolu s ich exponátmi a oceneniami, podľa podkladov palmáre jednotlivých výstav, ak ich Komisia mládeže ZSF má k dispozícii. …>>> viac

Poznámka Webmastra ZSF: Vzhľadom k tomu že Databáza dodaná KM ZSF obsahovala niektoré osobné údaje, v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. boli tieto zo zverejnenej databázy vypustené, resp. krátené

Austrália

AustraliaAustrália (z lat. terra australis = južná zem), dlhý tvar Austrálsky zväz (The Commonwealth of Australia), je štát v Austrálii a Oceánii, šiesta najväčšia krajina na svete a jediná krajina, ktorá sa rozkladá na celom kontinente. Austrálsky zväz zahŕňa aj niekoľko menších ostrovov, z ktorých najväčším je Tasmánia. Austrália je federáciou a formou vlády je konštitučnou monarchiou.

Známkové zeme

Filatelia alebo filatelistika je zbieranie poštových známok, cenín,  odtlačkov  poštových pečiatok  a ostatných druhov filatelistického materiálu. V rámci filatelie existuje mnoho disciplín a odvetví, podľa ktorých môžete zbierať známky.