Filatelistické minimum VI. – Spôsoby oddeľovania

VII. Spôsoby oddeľovania
Pre veľké náklady sú známky tlačené väčšinou vo veľkých tlačových listoch.

Tu Vám prinášame základné rozdelenie.

Spôsoby oddeľovania známok:

  • Strihaním;
  • Zúbkovaním;
  • Priesekom;
  • Prepichnutím;
  • Výsekom.

Asi najpracnejším oddeľovaním je strihanie. Je to skôr spôsob oddeľovania známok z doby minulej. Najlepším príkladom sú známky Hradčian z roku 1918, ktoré sú strihané.

Filatelistické minimum V. – Druhy tlače

Nakoľko je mnoho tlačových techník, tu Vám prinášame ich základné rozdelenie, ktoré sa Vám určite bude hodiť a všetky si zapamätajte. Podľa druhu tlače rozdeľujeme na: Tlač z výšky – využívaná bežne pri kníhtlači, drevorytoch, autotypii; Tlač z plochy – využíva sa pri kameňotlači, ofsete, fototypii Tlač z hĺbky – hĺbkotlač, meďotlač,ocelotlač, neotypia Toto je…

Filatelistické minimum IV. – Papier

Papier je druh materiálu, na ktorý sa známka tlačí. Nakoľko je mnoho druhov papiera, tu Vám prinášame základné rozdelenie, bez ktorého sa určite nezaobídete. Papier rozlišujeme: Podľa druhu – žilkovaný, pergamenový, kartónový, nepriesvitný, ručný, strojový; Podľa povrchu – hladký, veľmi hladký, drsný, veľmi drsný, hrboľatý; Podľa hrúbky – veľmi tenký – do 0,04 mm; tenký…

Filatelistické minimum III. – Filatelistické zbierky

Teritoriálne zbierky Sú zamerané na známky určitej zeme alebo daného svetadielu. Ďalej ich môžeme rozdeliť podľa stupňa špecializácie na: generálne – to sú známky jednej danej zeme tak, ako boli vydané od začiatku vzniku danej známkovej zemi alebo v určitej dobe. Asi najjednoduchší spôsob zbierania. Podľa katalógu sa zhromažďujú známky po jednom kuse bez ohľadu…

Filatelistické minimum II. – Filatelistické pomôcky

Pinzeta Asi najdôležitejšia pomôcka každého filatelistu. Bez nej by sme boli ako bez ruky. Pinzeta umožňuje šetrné zaobchádzanie so známkami. Známky by sa nikdy nemali brať medzi prsty – hrozí im totiž ušpinenie alebo poškodenie. K práci zo známkami preto používajte vždy pinzetu s tenkými, hladkými, rozšírenými a zaoblenými koncami – aby sa mohla ľahko…