Činnosť Zväzu

Zväz vytvára podmienky pre zberateľské aktivity svojich členov, podporuje výstavnú, odbornú, výskumnú činnosť a výchovu mladých filatelistov. Umožňuje prezentovanie exponátov na výstavách rôznej úrovne doma i v zahraničí a publikovanie výsledkov práce odborných komisií. Zväzoví odborníci poskytujú členom odborné rady a chránia ich pred falšovateľmi.

ZSF v zrkadle času

…alebo ohliadnutie sa za štyridsiatkou…..

Činy dávajú zmysel nášmu času. Dejiny človeka sa nimi hemžia a poznáme ich len vďaka tomu, že o nich niekto napísal aspoň stručný záznam. Veď aj najhorší papier je lepší, ako najlepšia pamäť, hovorí staré čínske porekadlo. Jednotlivci, spoločenstvá i národy majú svojich kronikárov, aby tí čo prídu po nich mali vedomie kontinuity svojho bytia.