Filatelistické minimum II. – Filatelistické pomôcky

Pinzeta Asi najdôležitejšia pomôcka každého filatelistu. Bez nej by sme boli ako bez ruky. Pinzeta umožňuje šetrné zaobchádzanie so známkami. Známky by sa nikdy nemali brať medzi prsty – hrozí im totiž ušpinenie alebo poškodenie. K práci zo známkami preto používajte vždy pinzetu s tenkými, hladkými, rozšírenými a zaoblenými koncami – aby sa mohla ľahko…

Filatelistické minimum I. – Druhy známok

V základnom delení známok rozlišujeme známky: Výplatné – známky asi najbežnejšie a najrozšírenejšie, používané k vyplácaniu poštových zásielok pri odosielaní. Doplatné – tieto známky vylepuje pošta, nie platiteľ. Sú určené ako potvrdenia o dodatočnej úhrade poštových polatkov. Výplatné známky sa dalej môžu deliť na: Bežné – to sú poštové známky vydávané vo veľkých nákladoch a…

Obrazový sprievodca Bratislavskými zberateľskými dňami 2012

bzd 2012V dňoch 1. a 2. júna 2012 sa uskutočnili v bratislavskej INCHEBE  Bratislavské zberateľské dni, na ktorých sa zúčastnil aj Zväz slovenských filatelistov. Stánok ZSF poskytoval informácie a ohodnocovanie zbierok poštových známok.

Slovenská pošta, a.s. prezentovala  1. júna 2012  inauguráciu novej slovenskej poštovej známky z emisie „Medzinárodný deň detí“ k 40. výročiu vydávania poštových známok Bienále ilustrácií Bratislava  viac…>>>

Štatút časopisu Spravodajca ZSF a Redakčnej rady Spravodajcu

Časopis Spravodajca ZSF (ďalej časopis), je tlačovým informačným orgánom Zväzu slovenských filatelistov (ďalej zväz). Jeho vydavateľom je Zväz slovenských filatelistov. Úlohou časopisu je realizovať poslanie Zväzu slovenských filatelistov v zmysle Stanov ZSF. Poslaním časopisu je informovanie členskej základne o zväzovej činnosti orgánov ZSF,  sprostredkovanie informácií zo zahraničia a o nových slovenských poštových ceninách. Dokument v pdf…>>>…