ZSF v zrkadle času

…alebo ohliadnutie sa za štyridsiatkou…..

Činy dávajú zmysel nášmu času. Dejiny človeka sa nimi hemžia a poznáme ich len vďaka tomu, že o nich niekto napísal aspoň stručný záznam. Veď aj najhorší papier je lepší, ako najlepšia pamäť, hovorí staré čínske porekadlo. Jednotlivci, spoločenstvá i národy majú svojich kronikárov, aby tí čo prídu po nich mali vedomie kontinuity svojho bytia.