Pamätnica Zväzu slovenských filatelistov 1995 – 2009

Naša organizácia slávi 40 ročné jubileum a viacerí cítime potrebu dať jej ako narodeninový dar písanú kroniku. Je vytvorená z údajov kroník klubov, z informácií uverejnených v periodickej tlači, vo zväzových dokumentoch  a publikáciách rôzneho druhu. Podujal som sa, že urobím prvý krok v zmysle hesla, ktoré vyznávam – „Mám nápad, kto mi ho pomôže…